preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zadarski otoci Zadar

Login
Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2011.

Ukupno: 386589
Ovaj mjesec: 2868
Ovaj tjedan: 439
Danas: 3
Školski list

Prvi broj školskog lista OZ izašao je u rujnu 2015.

Tražilica
Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Anketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?
Natječaji šk.god.2017./2018.

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/18-01/13

Urbroj: 2198/01-28-18-1

U Zadru, 13. rujna 2018.

 

OBAVIJEST
o rezultatima izbora po natječaju od 24.08.2018.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  upražnjena radna mjesta  učitelja  likovne kulture, matematike i fizike,  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 24.08.2018. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama članka 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«NN» br.126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), članka 76. Statuta škole i čl.10. Pravilnika o radu.  

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 7. rujna 2018.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

- Andrijanom Markov, prof.likovne kulture na radno mjesto  učiteljice likovne kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme
- Silvanom Šimunović, ing.strojarstva s položenim PPDM, na radno mjesto učiteljice matematike i fizike u PRO Veli Iž, na određeno (5 mjeseci) nepuno radno vrijeme

             Obrazloženje:

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 7. rujna 2018.god. je dao prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa sa izabranim kandidatkinjama.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

          

                                                                         R a v n a t e lj:

                                                                      Davor Barić, dipl.ing.

 

            Dostaviti:

- Oglasna ploča i web stranica škole
- Pismohrana, ovdje

 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 126/12.- pročišćeni tekst zakona , 94/13. , 152/14.  7/17. ) Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta

  1. Učitelj likovne kulture  (m/ž)- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-16 sati tjedno
  2. Učitelj matematike (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme u PRO Veli Iž -20 sati tjedno
  3. Učitelj fizike (m/ž)- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme u PRO Veli Iž-4 sata tjedno

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96, 56/01)

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu (preslik )
  3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
  4. uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
  5. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Zadarski otoci-Zadar , Trg Damira Tomljanovića    Gavrana 2 , 23 000 Zadar.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr)  nakon donošenja odluke o izboru.

            

KLASA: 112-01/18-01/10                                                                               

UR.BROJ: 2198/01-28-18- 4                                            

Zadar, 23.08. 2018.

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                 Davor Barić, dipl.ing.

 

 

Priloženi dokumenti:
Tekst natjecaja od 24 8 2018.docx

preskoči na navigaciju